Εσωτερική αξιολόγηση – Σχέδιο δράσης

Οκτώβριος 2022 – Ιούνιος 2023

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης εκπ/κού έργου σχολικής μονάδας