Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων απαρτίζεται από τους:

 
Πρόεδρος: Πολάκη Αικατερίνη – 6971790314
 
Αντιπρόεδρος: Κατσαΐτη Γεωργία – 6977698193
 
Γραμματέας: Κόκκαλη Ελένη – 6932763271
 
Ταμίας: Μπαρούνη Χρύσα – 6974876581
 
Μέλος: Καραντώνη Βασιλική – 6987961561
 
Μέλος: Παρρά Ιωάννα – 6973034178