Φυσική ΣΤ

 • Φυσική ΣΤ

  Η διάθλαση του φωτός

  Η διάθλαση του φωτός και συγκλίνοντες φακοί από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας Διάθλαση του φωτός από το Phet του Colorado Ανάλυση του λευκού φωτός από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας Πώς βλέπουμε

 • Φυσική ΣΤ

  Ηλεκτρομαγνητισμός

  Πειράματα με μαγνήτες και ηλεκτρομαγνήτες από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας 1. Προσδιορισμός πόλων μαγνήτη 2. Προσανατολισμός ραβδόμορφου μαγνήτη 3. Είδη μαγνητών 4. Διαίρεση μαγνήτη 5. Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό 6. Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη 7.…

 • Φυσική ΣΤ

  Πυρηνική σχάση – Πώς παράγεται πυρηνική ενέργεια

  Με την πυρηνική σχάση εκλύεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε προσομοίωση της πυρηνικής σχάσης από το Πανεπιστήμιο του Colorado: Κλικ για εκτέλεση