Προφιλ

Ιστορική Αναδρομή

Η ανέγερση του σχολείου έγινε σε οικόπεδο που δώρισε ο δικηγόρος εκ Βαρβασαίνης Χρυσανθακόπουλος Σπυρίδωνας του Ευσταθίου, ο οποίος αργότερα εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα. Στο σχολείο, υπάρχει και σχετική πλακέτα της δωρεάς.

Τα εγκαίνια έγιναν το 1935, επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου. Στο υπόγειο του κτηρίου στεγαζόταν και μαγειρείο, για την παρασκευή φαγητού, για  τους μαθητές.

Στις 5 Μαΐου 1941, 700 Ιταλοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν το σχολείο για θαλάμους ύπνου και για σταθμό Α’ Βοηθειών.

Στον εμφύλιο πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε για φυλάκιο, κατ’ αρχάς από τα Τάγματα Ασφαλείας  με υπεύθυνο τον ταγματάρχη Γ. Κοκκώνη και κατόπιν από τους αντάρτες. Την περίοδο αυτή, το σχολείο, χρησιμοποιήθηκε και σαν Σταθμός Α’ Βοηθειών.