Διατελέσαντες Διευθυντές

cartoon-business-man-manager-sit-his-bench-behind-work-desk-75639311

01/09/2017 –  01/08/2021 Παρασκευόπουλος Τρύφων ΠΕ70

 01/08/2021 – 17/06/2023 Αντωνόπουλος Νικόλαος ΠΕ11