Προσβασιμότητα

Υπάρχουν 2 είσοδοι του σχολείου,

  1. η κύρια είσοδος η οποία βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 49
  2. και στον χώρο των λυομένων  από τη δίοδο δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου.