ΑΓΓΛΙΚΑ

Προσθήκη Αγγλικών βιβλίων στην βιβλιοθήκη του σχολείου

Οι μαθητές μας έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι!

΄Έλαβαν από την κυρία Νίκη Κατσιάπη, τη διευθύντρια της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης Πύργου,  40 αγγλικά παιδικά βιβλία δώρο για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.

Τέτοιες πράξεις ενθουσιάζουν και παρακινούν,  βοηθώντας τα μέγιστα στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας! 

Φέτος λάβαμε πλώρη για τα 500 βιβλία! 

Ο στόχος μας είναι πλέον εφικτός!!!