Σχολικό Έτος 2014-2015

Το σχολείο μας λειτουργεί ως Ε.Α.Ε.Π ( Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ) με Τμήμα Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης με αναπληρωτές εκπαιδετικούς ( ΕΣΠΑ ) στα πλαίσια Πράξεων αντίστοιχων Προγραμμάτων.